Jak vybrat vhodný spotřebič


Jak víme , tak kamna i krbové vložky jsou topidla konstruována za účelem vytápění prostor.

Člověk buduje růzé druhy obydlí s ohledem na jejich funkci. Proto je na začátku dimenzování topidla nutné provést analýzu vytápěného prostoru a jeho uživatelů.

Lze rozdělit do třech kategorií :

1/ Objekt k trvalému bydlení obývaný stále - vhodná akumulační těžká sálavá kamna.

2/ Objekt k trvalému bydlení obývaný nepravidelně - vhodná polotěžká sálavá kamna, akumulační krb.

3/ Rekreační objekt - vhodná lehká sálavá kamna, sálavý krb nebo krb s teplovzdušným systémem.Zpět