Konstrukce topidel
Krbycz.com: Konstrukce topidelPŘEDÁVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE DO VYTÁPĚNÝCH PROSTOR Ve vytápěných prostorech dochází ke zdílení tepla prouděním a zářením. Každé topidlo vydává oba tyto druhy tepla , ovšem v odlišných poměrech . Zatímco u většiny systémů předávajících teplo konvekcí je podíl připadající na proudění 80% a na sálání 20% , u sálavých topných systémů je tomu právě naopak. VOLNÁ A NUCENÁ KONVEKCE (otevřený teplovzdušný systém) Je-li vzduch ohříván,stává se lehčím a je studeným vzduchem vytlačován vzhůru. Zjednodušeně lze říci , že teplý vzduch stoupá , protože se na jeho místo tlačí vzduch studený.Takto vzniká... (detail)

Jak vybrat vhodný spotřebič
Krbycz.com: Jak vybrat vhodný spotřebičJak víme , tak kamna i krbové vložky jsou topidla konstruována za účelem vytápění prostor. Člověk buduje růzé druhy obydlí s ohledem na jejich funkci. Proto je na začátku dimenzování topidla nutné provést analýzu vytápěného prostoru a jeho uživatelů. Lze rozdělit do třech kategorií : 1/ Objekt k trvalému bydlení obývaný stále - vhodná akumulační těžká sálavá kamna. 2/ Objekt k trvalému bydlení obývaný nepravidelně - vhodná polotěžká sálavá kamna, akumulační krb. 3/ Rekreační objekt - vhodná lehká sálavá kamna, sálavý krb nebo krb s teplovzdušným systémem. (detail)